UppsalaUppsala

Nyheter från Uppsala

Annonser
Senaste Nytt
Uppsala Nya Tidning
[Liknande]

Region Uppsala går plus med 235 miljoner


Ökade skatteintäkter och generella statsbidrag är främsta anledningen till att regionen går plus.
2018-01-24 16:05

Liknande Artiklar
Uppsala Nya Tidning
[Liknande]

41 miljoner till kulturen i regionen


Region Uppsala får nästan 41 miljoner kronor när kulturrådets styrelse beslutat ge 1,24 miljarder kronor i höjt stöd till regional kulturverksamhet.
2018-01-25 15:55

Uppsala Nya Tidning
[Liknande]

Oacceptabel gräddfil för Wik


Region Uppsala ger sin egen folkhögskola Wik 18,2 miljoner kronor 2018 medan Biskops Arnö får nöja sig med 1,2 miljoner.
2018-01-22 23:10

Uppsala Nya Tidning
[Liknande]

Region Uppsala slutar elda för kråkorna


Smartare användning av fjärrvärmen har hjälpt Region Uppsala att sänka sina energikostnader med 16 miljoner kronor.
2017-05-27 06:15

Uppsala Nya Tidning
[Liknande]

Kvinnovården får 11 miljoner


Region Uppsala får 10,8 miljoner kronor av de extra 300 miljoner som regeringen anslagit till förlossningsvård och kvinnors hälsa 2017.
2017-06-29 13:50

Uppsala Nya Tidning
[Liknande]

Regionen satsar på e-hälsa


Digital kommunikation ska bli standard mellan sjukvården och medborgarna i Region Uppsala.
2017-02-28 16:10

Uppsala Nya Tidning
[Liknande]

Närvårdsteam kan bli permanent


Vårdstyrelsen i Region Uppsala vill att projektet med ett närvårdsteam för stöd till personer med neuropsykiatriska funktions­nedsättningar (NPF) ska permanentas.
2017-05-24 07:15

Dala-Demokraten.se
[Liknande]

125 miljoner kronor satsas på Dalabanan


Det har varit mycket tal om att rusta Dalabanan genom åren. Nu pumpar Region Dalarna, Trafikverket och Region Uppsala in 125 miljoner i investeringar på sträckan söder om Borlänge.
2010-11-27 09:04

Uppsala Nya Tidning
[Liknande]

"Utpressningsvirus" drabbar Region Uppsala


Region Uppsala drabbas just nu av ett så kallat "utpressningsvirus".
2017-07-06 11:55

Uppsala Nya Tidning
[Liknande]

Splittrad opposition i regionen


Samtliga sex oppositionspartier i Region Uppsala har lämnat egna budgetförslag för 2018.
2017-05-30 17:00

Uppsala Nya Tidning
[Liknande]

Anställd slarvade med sekretessen


En anställd på Akademiska sjukhuset var oaktsam med sekretessen – nu utfärdar Region Uppsala en varning.
2017-08-21 05:15

Uppsala Nya Tidning
[Liknande]

Koreograf får dansresidens i Tobo


Region Uppsalas residens inom danskonstområdet har delats ut för första gången.
2017-05-19 09:45

Uppsala Nya Tidning
[Liknande]

KIT leder läkare in i sjukvården


Region Uppsala vill göra det lättare för legitimerade läkare från EU/ESS-länder att finna sig till rätta i svensk sjukvård.
2017-03-27 06:10

Uppsala Nya Tidning
[Liknande]

Förlängt hyresavtal för rättspsyk


Region Uppsala förlänger hyresavtalet med Uppsala kommun två år fram till juni 2019 rättspsykiatrins lokaler i Ulleråker.
2017-09-12 20:45

Uppsala Nya Tidning
[Liknande]

Alla har rätt till vård med hög kvalitet


Kristdemokraterna satsar i kommande budget för Region Uppsala 76 miljoner på en utbyggd primärvård, skriver Björn-Owe Björk.
2017-06-14 14:15

Uppsala Nya Tidning
[Liknande]

Hjälp åt unga missbrukare


Region Uppsala ska titta närmare på möjligheten att införa mottagningar för barn och unga som har eller riskerar att hamna i missbruk.
2017-02-28 20:40

Uppsala Nya Tidning
[Liknande]

"Dags att göra något annat i livet"


Nina Lagh slutar som regionråd och gruppledare för moderaterna i Region Uppsala efter närmare sju år.
2017-01-27 11:45

Uppsala Nya Tidning
[Liknande]

Uppsala miljonsatsar i Almedalen


Uppsala kommun, Region Uppsala, Handelskammaren, de båda universiteten med flera satsar gemensamt på att marknadsföra Uppsala under Almedalsveckan.
2017-06-07 09:25

Uppsala Nya Tidning
[Liknande]

Taktikröstning om budgeten


Bara 31 av regionfullmäktiges ledamöter röstade för S-MP-budgeten 2018 för Region Uppsala, medan 33 ledamöter avstod från att rösta.
2017-06-20 15:05

SR.se - Uppland
[Liknande]

"Onyanserat om region"


Länsstyrelsen i Uppsala län ställer sig mycket kritisk till den utredning som tagits fram om bildandet av Region Svealand och kallar den onynaserad.
2009-09-30 15:45

Uppsala Nya Tidning
[Liknande]

Stora lokalbehov skjuts på framtiden


Cyklotron och ny cyklotronhall, nya lokaler för rättspsykiatrin, ny neonatalavdelning, ambulansstation i Gränby och en tillnyktringsenhet är alla investeringar som skjuts på framtiden i Region Uppsala.
2017-06-19 04:15

Uppsala Nya Tidning
[Liknande]

Nytt avtal om närvårdsplatser


I dag, onsdag, ingick, Region Uppsala ett avtal med Tierps kommun om att inrätta sex närvårdsplatser i Tierp.
2017-06-21 14:30

Uppsala Nya Tidning
[Liknande]

Rapport sågar regionförslag


Det finns inga starka skäl för att göra landstingen i Uppsala, Dalarna och Gävleborgslän till Region Svealand, som man har ansökt om hos regeringen. Tvärtom talar saker emot en sådan region. Det visar en ny rapport.
2009-10-01 06:07

helagotland.se
[Liknande]

Campus Gotland knyts närmare regionen


På fredag utökas och fördjupas samarbetet mellan Uppsala universitet och Region Gotland.
2013-09-04 13:33

Uppsala Nya Tidning
[Liknande]

"Man ska absolut inte betala utpressarna"


Virusattacken som drabbade Region Uppsala är nu under kontroll.
2017-07-07 09:20

ST.nu - Nyheter - Dublett
[Liknande]

"Bilda region med Uppsala och Umeå"


Sundsvalls kommundirektör Stefan Söderlund sticker nu ut hakan i regionfrågan: "Bilda en region från Uppsala i söder till Umeå i norr med Sundsvall som centrum".
2009-10-27 15:46

Uppsala Nya Tidning
[Liknande]

Akut brist på AT-jobb


Region Uppsala är en av de sämsta i landet på att erbjuda AT-platser.
2017-04-19 22:35

Uppsala Nya Tidning
[Liknande]

Stor satsning på vårdpersonalen


72 miljoner kronor till Region Uppsala från staten för att satsa på vårdpersonal.
2017-06-17 10:10

Uppsala Nya Tidning
[Liknande]

Primärvården ska ses över


Region Uppsala ska utreda vilken roll primärvården ska ha i framtidens hälso- och sjukvård.
2017-02-27 18:40

Uppsala Nya Tidning
[Liknande]

Upphandling av operationer upphör


Region Uppsala kommer inte att fortsätta upphandla höft- och knäprotesoperationer enligt LOV, lagen om valfrihet.
2017-03-29 15:25

Uppsala Nya Tidning
[Liknande]

Orimliga väntetider


Region Uppsala måste satsa mer på att korta de långa väntetiderna för patienter med prostatacancer, skriver Allan Kruukka.
2017-07-16 22:15

Uppsala Nya Tidning
[Liknande]

Så ska arbetsmiljön förbättras


Alliansen har tagit fram ett antal förslag på hur Region Uppsala ska kunna skapa sjukvårdens bästa arbetsplatser.
2017-05-20 05:05

Uppsala Nya Tidning
[Liknande]

"Varje självmord är ett för mycket"


För att stärka arbetet med att förebygga självmord tillsätter Region Uppsala en samordnare.
2017-03-01 15:30

Uppsala Nya Tidning
[Liknande]

Ungdomar sommarjobbar för en rökfri skola


– Det här är ett pilotprojekt för oss, det kan växa till ett riktigt sommarjobb nästa år, säger Carina Hesse Bolin, enhetschef för Hälsoäventyret på Region Uppsala.
2017-07-04 11:20

Uppsala Nya Tidning
[Liknande]

Clowner ska stimulera flyktingar


Clowner, dans och konstkollo finns med bland de projekt riktade till asylsökande som Region Uppsalas vårdstyrelse nu beviljat bidrag till.
2017-04-17 09:15

Uppsala Nya Tidning
[Liknande]

Akademiska välkomnar fler AT-läkare


Antalet läkare med AT-tjänster i Region Uppsala kommer att öka från 30 per år till 40 om S-MP-förslaget till budget 2018 går igenom.
2017-06-05 04:10

Uppsala Nya Tidning
[Liknande]

Stipendieregn över länets kulturarbetare


Region Uppsalas kulturnämnd har delat ut årets kulturstipendier samt konstnärligt utvecklingsstöd 2017 - 2018.
2017-02-22 11:20

Uppsala Nya Tidning
[Liknande]

Kampen mot barnfetma trappas upp


Region Uppsala och Uppsala universitet gör gemensam sak för att komma till rätta med ett växande folkhälsoproblem – barnfetma.
2017-03-01 22:00

Uppsala Nya Tidning
[Liknande]

Närvårdsteam kan bli permanent


Vårdstyrelsen i Region Uppsala vill att projektet med ett närvårdsteam för stöd till personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) ska permanentas.
2017-05-20 03:15

Uppsala Nya Tidning
[Liknande]

Mammografiapparater byts ut


Sex nya röntgenapparater för mammografiundersökningar kommer att köpas in av Region Uppsala.
2017-06-15 08:15

.